Scroll to top

Ion âm là gì

Ion âm là những ion khi ở trạng thái trung tính có thể nhận thêm một hoặc nhiều điện từ electron nên mang điện tích âm. 

ByEkodai

01/03/2020