Posted in Tin tức khác

Kết quả đo tỉ lệ ORP (Oxygen Reducton Potential) trên cơ thể người

Kết quả thí nghiệm máy lọc nước Ion Stream được tiến hành tại Nhật Bản.

– Dùng máy trắc nghiệm: 「Ô! Sức khỏe」

– Kết quả đo trước và sau khi sử dụng Máy lọc nước Ion Stream, khả năng khử các chất Oxy hóa được giảm đi đáng kể.

Xem thêm: Công nghệ xử lý không khí tạo Ion âm

Thông tin liên hệ:

error: Content is protected !!