Kết quả đo tỉ lệ ORP (Oxygen Reducton Potential) trên cơ thể người

Kết quả thí nghiệm máy lọc nước Ion Stream được tiến hành tại Nhật Bản.

– Dùng máy trắc nghiệm: 「Ô! Sức khỏe」

– Kết quả đo trước và sau khi sử dụng Máy lọc nước Ion Stream, khả năng khử các chất Oxy hóa được giảm đi đáng kể.

Xem thêm: Công nghệ xử lý không khí tạo Ion âm

Thông tin liên hệ:

Share