Hiện nay, theo thống kê có hơn 780 triệu người chưa được tiếp cận nguồn nước sạch và hơn 1.3 tỷ người không có điện sử dụng.