Đội ngũ

Đội ngũ của chúng tôi


Trước khi bắt đầu, chúng tôi đều tâm niệm về sự cống hiến cho con người và xã hội.

TS Ken Ozeki

TS Ken Ozeki
Cố vấn cao cấp

Bs.TS Tạ Kim Sơn

Bs.TS Tạ Kim Sơn
Cố vấn lĩnh vực y học

GS.TS Đỗ Năng Vịnh

GS.TS Đỗ Năng Vịnh
Cố vấn lĩnh vực nông nghiệp

GS Terasaki

GS Terasaki
Cố vấn cao cấp
error: Content is protected !!