Dịch vụ

Dịch vụ


Chúng tôi cung cấp sản phẩm thiết bị, máy móc của Nhật Bản liên quan đến những lĩnh vực như Gia dụng, nông nghiệp, công nghiệp, y tế và khoa học tại Việt Nam.

Nghiên cứu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ nghiên cứu sản phẩm dựa trên nhu cầu của quý khách hàng.

Thiết kế

Sản phẩm dựa trên yêu cầu thiết kế của quý khách, và cũng có thể từ phía chúng tôi.

Chuyển giao

Chúng tôi sẽ cung cấp, chuyển giao sản phẩm cho quý khách hàng sau khi đã hoàn hành mọi hạng mục cần thiết.

Tiết kiệm

Chúng tôi phân tích và đánh giá để đưa ra những sản phẩm tiết kiệm và mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Công nghệ cao

Với những công nghệ cao tiên tiến hàng đầu sẽ được áp dụng mang lại sự thành công cho khách hàng.

Tư vấn

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tư vấn để hỗ trợ khách hàng trong việc lắp đặt và sử dụng sản phẩm tốt nhất.

error: Content is protected !!