Tin tức chung

Một vài điều cần nhớ khi sử dụng các nguồn nuớc

 Đối với nguồn nước mưa: Để có nguồn nước mưa đảm bảo vệ sinh chúng ta cần thực hiện: - Trước mùa mưa phải vệ sinh sạch - Loại bỏ nước của cơn mưa đầu và 15 phút đầu của các cơn mưa sau. - Hồ hoặc lu chứa phải có nắp đậy. - Lắp vòi hoặc dùng dụng...

Lên đầu trang